Kontakt

Náplň činnosti
Jak jsme psali již výše, jedná se o obchod, který můžete realizovat z domova, prostřednictvím speciálního systému, který na internetu provozujeme. Celý systém není na obsluhu nijak technicky náročný a jsme schopni průměrného uživatele rychle zaškolit. Ke komunikaci s klienty a obchodními partnery využíváme nejnovější komunikační technologie, díky kterým je možné:

 • Pracovat z domova s rostoucím příjmem
 • Mít jistotu dlouhodobého uplatnění a perspektivy
 • Využít potenciál trhu celé republiky, ne jen lokality, kde bydlíte
 • Být profesionálně školen z domova (internetová školení a audio/ videotréninky)
 • Mít neustálou podporu člověka, který Vás provede jednotlivými kroky
 • Pracovat v dynamickém kolektivu
 • Další krok / Kontakt
  Každý jste v nějaké situaci. Máte rádi svoji práci, o změně neuvažujete a chcete pouze ve volném čase extra příjem navíc, zkusit něco nového, poznat třeba nové lidi; anebo v této chvíli sice uplatnění máte, ale do budoucna si svojí prací 100% jisti nejste; anebo jste právě teď na rodičovské a hledáte příležitost práce na dálku, kde by byla šance po skončení rodičovské pokračovat dál a nemuset se tak vracet zpátky do původního zaměstnání; anebo studujete a hledáte přivýdělek, který by se dal skloubit s Vašimi studijními povinnostmi...

  Jste-li šikovní, učenliví, schopní samostatné práce a chcete-li se seriózně informovat o variantách/ možnostech Vašeho uplatnění v rámci našeho projektu, učiňte první krok – pro více informací vyplňte níže potřebné údaje...

  Pozn.: svými vlastními slovy (nikoliv CTRL+C a poté CTRL+V z Vašeho CV) do kolonky "Poznámka" nám o sobě napište o Vašich zkušenostech, časových možnostech, atd...

  V dalším kroku Vám nezávazně, nicméně podrobně, tuto činnost představíme a teprve poté bychom se domlouvali na případné spolupráci.

  Základní informace, získané zkušenosti


  přejít k odeslání dotazníku

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  SPRÁVCE: Jan Holub, IČ: 68623445, Malackova 1394, Rosice, 66501 (dále jen jako „Já“ či „Správce“)

  1. Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto klient, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů Správci, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.
   Osobní údaje (resp. jeho druh) Účel jejich zpracování
   Jméno, příjmení Marketing - zasílání Newsletteru
   Emailová adresa Marketing – zasílání Newsletteru
   Telefonní číslo Marketing - oslovení klienta s nabídkou služeb
   Věk/ dosavadní pracovní zkušenosti Marketing – oslovení klienta s vhodnou nabídkou.
  2. Výše uvedené osobní údaje tvoří vždy k danému účelu jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro definovaný účel zpracování.
  3. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“).
  4. Beru na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi mnou a Správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu.
  5. Jsem tímto informován, že seznam dalších osob, kterým budou případně moje osobní údaje podle tohoto souhlasu předány, naleznu v platných Zásadách zpracování, které jsou na internetových stránkách http://www.podnikejzdomova.cz/jan/ochrana_ou jsem informován o tom, že tyto Zásady mohou být předmětem změny, a budu průběžně kontrolovat výše uvedený odkaz. Touto osobou je především můj obchodní partner, společnost Business Support s.r.o. místem podnikání: Brno, Žebětín, Fojtíkova 861/14, PSČ: 641 00, IČO: 282 90 658, DIČ: CZ282 90 658, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58986.
  6. Jsem seznámen s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.
  7. Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu 75performance@gmail.com. Dále jsem seznámen s tím, že udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter.
  8. Jsem seznámen s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí:
   1. právo na přístup k osobním údajům,
   2. právo na opravu, resp. doplnění,
   3. právo na výmaz,
   4. právo na omezení zpracování,
   5. právo na přenositelnost údajů, a
   6. právo vznést námitku.
  9. Jsem seznámen s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
   1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
   2. subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
   3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
   4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
   5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
   6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.
  10. Jsem seznámen s tím, že pokud nedojde k naplnění alespoň jedné z podmínek stanovených v odstavci 9 písm. a) až f) není možné moje osobní údaje vymazat.
  11. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.
  12. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
  13. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let.
  14. Jsem seznámen s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu 75performance@gmail.com
  15. Jsem seznámen s tím, že činnost Správce podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie.
  16. Jsem seznámen s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí Správce v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
  17. Ano, souhlasím s oslovováním s nabídkou služeb/odebíráním bezplatného Newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách a se zpracováváním mých osobních údajů. Seznámil/a jsem se s důležitými informacemi v Zásadách ochrany osobních údajů.
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  * povinné položky


  V případě, že bude Váš dotazník kompletně, správně, pravdivě vyplněn, tak Vás budeme v průběhu 2 - 3 pracovních dnů telefonicky/ emailem kontaktovat s podrobnými informacemi.


  Budeme se těšit na další kontakt a případnou oboustranně úspěšnou spolupráci.

  Holub Jan

  Přejeme Vám hezký a úspěšný den.
  Mgr. Jan Holub, veřejný profil na LinkedIn: Mgr. Jan Holub - Česká republika | LinkedIn